Hakkımızda

     

       Malatya Şam Derneği; “Suriyelilerle Dayanışma ve Eğitim Derneği” adı ile 2015 yılında resmiyet kazanmıştır. Malatya Şam Derneğinin şu an ki yönetiminde bulunanlar 2010-2015 yılları arasında faaliyetlerini gönüllü olarak yapmışlardır. 2015 yılında resmiyet kazandıktan sonra kurumsal olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

      Malatya Şam Derneği Türkiye’de başka bir şubesi bulunmayan yerel bir dernektir. Fakat çalışmaları ulusal düzeydedir. Amacımız; genelde Ortadoğu’da ve özelde de Suriye’de çıkan savaşlardan dolayı ülkemize göç etmek zorunda kalmış sığınmacı, misafir durumundaki, kamplar dışında yaşayan Suriye uyruklu vatandaşların ülkemizde karşılaştıkları maddi ve manevi sıkıntılara ekonomik ve sosyal yardımlarla çözüm bulmaktır.

       Derneğimiz için en önemli faaliyetlerin eğitim ve koruma faaliyetleri olması bilinciyle hareket etmekte ve en büyük hedefi Suriyeli Çocukların eğitime katılım oranını maksimize etmektir. Psikososyal destek ekibinin faaliyetleri mülteci çocukların savaş , göç , adaptasyon gibi nedenlerle yaşadıkları travmaların etkilerini en aza indirgemek ve hayat motivasyonlarını artırmaktır. Koruma ekibinin faaliyetleri; Türkiye Devleti tarafından geçici koruma altına alınan mültecilere sağladığı hizmetlere ulaşmalarını sağlamaktır.