Temel Politika ve Önceliklerimiz

-Acil , temel insani ihtiyaçların karşılanması
-Çocukların okullaştırılması
-Psiko sosyal destek
-Çocuk işçiliğinin önlenmesi
-Kadınların güçlendirilmesi
-Hukuki danışmanlık verilmesi
-Psikolojik danışmanlık verilmesi
-İstihdam sağlaması
-Dil ve meslek edinme