Kurumsal İlkelerimiz

Evrensellik

Gönüllülük

Tarafsızlık

Şeffaflık

Güvenilirlik

Sorumluluk

Dayanışma

Etkin yönetim

Hesap verebilirlik

Nitelikli hizmet sunmak

Sosyal sorumluluk