PSS

                                                 

PSS NEDİR?

Psycho Social Support­=Psiko Sosyal Destek

Bireylerin  sosyal ve psikolojik açıdan iyilik hallerini güçlendirmeyi hedefleyen destek aktiviteleridir.

PSS'in AMACI NEDİR?

-Mülteci çocukların refahını artırmak,okula hazırlamak ve okul başarılarını artırmak

-Okul dışı çocukları MİLLİ EĞİTİM okullarına kayıtlarını yaptırmak ve kırtasiye desteği vermek

-Bakıcı aileleri çocuk eğitimi konusunda bilgilendirmek

PSS KİMLERE DESTEK VERİR?

-Okula gitmeyen  mülteci çocuklar

-Kamptan yeni çıkan mülteci çocuklar

-Malatya'ya yeni gelen  mülteci çocuklar

-Çalışan mülteci çocuklar

-Okulu bırakma riski olan mülteci çocuklar

-Akran zorbalığına uğramış mülteci çocuklar

-Davranış problemleri olan mülteci çocuklar

-İletişim problemleri olan mülteci çocuklar

-Duygusal problemleri olan mülteci çocuklar

-Engelli  mülteci çocuklar

PSS DE KİMLER ÇALIŞIR ?

 PSS Ekibi ; PSS Sorumlusu , 3 Kolaylaştırıcı ve 2 Tercüman  olmak üzere 6 kişilik bir ekipten oluşmaktadır.Ayrıca tüm PSS faaliyetlerinde destek aldıgı bir Psikolog bulunmaktadır.

 PSS NASIL ÇALIŞIR?

   Derneğimizin koruma ekibinin tespit ettiği ve kayıt önceliğimize uygun 60 çocuğu kaydederiz.Bu çocuklarımız için   5-7 yaş, 8-10 yaş, 11-15 yaş aralıgında 6 ayrı grup oluşuruz ve her yaş

   gurubunu okul saatleri dışında ücretsiz servis hizmetimizle dernek merkezimize getiririz.

   Psikologumuzun gözetiminde ve uzman eğitimciler  eşliğinde Avrupa Birliği standartıyla hazırlanmış PSS oyun aktivitelerimizi 3 aylık süre boyunca yararlanıcı çocuklarımıza uygularız.

   Bu  çalışmada ihtiyaç olan kırtasiye, zeka oyunları gibi  materyallerinden oluşan eğitim kitlerimizi her çocuğumuza hediye ederiz.

   Ayrıca çocuklarımıza verdiğimiz desteğe eşzamanlı olarak bakıcı ailelere de çocuk gelişimi ve eğitimi içerikli bilgilendirme toplantıları düzenleriz. 

PSS ÇOCUKLARA NE ÖGRETİR ?

 

Kimlik oluşturma:

Ben kimim ,gelecek hedeflerim

İletişim:

Kendini tanıtabilme , iletişim başlatabilme , konuşmayı sürdürebilme , etkin dinleme , grup içinde iletişim , uyum , güven.

Özfarkındalık

Güçlü ve zayıf yanlarım , ilgilerinin ve yeteneklerini farkedebilme

Duygular

Duygularımı tanıyorum , duyguların ifade edilmesi , özgüven , sosyal destekler , aile , okul mahalle , arkadaşlar

İletişim/Barış dili

Çatışma çözümü , barış dili , öfke ile başaçıkma , hayır diyebilme , beden sınırları

Vücudumuz kime aittir:

Kalıp yargılar , cinsiyete dayalı iş bölümü

Haklar

İnsan hakları , çocuk hakları

Stres

Farkına varma ve yönetebilme

Şiddet

Tanımı,türleri ve korunma yolları , kendini tehlikelerden koruma , yaşamı güvenli sürdürme , yaşamdaki tehlikeler

Sorun Çözme Becerileri

Sorun yaratan durumlar , sorun çözme adımları , geleceği planlama

PSS BAKICI AİLELERE NASIL DESTEK OLUR ?

   Yararlanıcı çacuklarımıza ögrettigimiz bilgilere eşzamanlı olarak anne , baba veya bakımıyla ilgilenen kişiye de  çocuk gelişimi ve ihtiyaçları konusunda bilgiler aktarmaktayız.Çocuklarımıza kazandırdıgımız bilinç ve davranışları evde ailesininde desteklemesi ve yönlendirmesi konusunda bütüncül ve çok yönlü bir çalışma yürütmekteyiz.

   Bakıcı ailelerle yaptıgımız bilgilendirme toplantılarının konuları ;

- Egitimin önemi

- Türkiye Cumhuriyeti Egitim Yasaları

- Kız-Erkek çocuk egitim eşitligi ve kız çocuklarının egitiminin önemi

- Çocuk hakları

- Çocuklarda beyin gelişim süreçleri

- Çocuk oyunlarının önemi

- Olumlu ebeveynlik

- Ergenlik gelişim süreçleri ve ailenin olumlu yaklaşımının önemi

- Çocuk işçiliginin yasal süreçleri ve zararları

- Erken yaşta evliligin yasal süreçleri ve zararları

- Spor ve sanatın çocuk gelişiminde ki önemi

 PSS KAÇ ÇOCUGA ERİŞTİ ?

  2016 yılında bugüne kadar toplamda 980 mülteci çocugumuzun hayatına dokunduk ve hala da dokunmaya devam ediyoruz…