KORUMA

KORUMA NEDİR?
İnsanların veya doğal felaketler sırasında bireylerin genellikle savunmasız kalan grupların içinde şiddet, zorlama veya yoksun bırakma gibi risklere, çeşitli tehditlere daha fazla maruz kaldıkları saptanmıştır.

Uluslararası organlar, farklı yasalar ve sözleşmeler yoluyla bireysel haklar korunuyor.(İnsan Hakları Kanunu, İnsani Hukuk ve Mülteciler Kanunu vb.) Koruma genellikle devletin sorumluluğundadır. Ancak bazı insancıl aktörlerde de etkilenen yerlerde koruma faaliyetleri yürütebilir. Koruma programları ilgili yasalarla uyumlu olarak bireyin haklarına tam saygı göstermeyi amaçlayan faaliyetleri uygular.

MALATYA ŞAM DERNEĞİ KORUMA PROGRAMI

Malatya Şam Derneği Koruma Programı bireylere;
-Bireysel Koruma Programı
-Vaka Yönetimi Desteği, olmak üzere iki ana faaliyet kapsamında hizmetler sunmaktadır.

KORUMA PROGRAMI HİZMETLERİMİZ

-Bilgilendirme danışmanlığı (Türkiye’deki mülteci haklarını kapsar, resmi kuruluşlar tarafından sağlanan hizmetler, dernekler e STK’lar tarafından sağlanan hizmetler)
-Risk altındaki kişilere tavsiyede bulunarak ihtiyaç duyulan hizmetlere yönlendirme
-İhtiyaçlara göre çeviri, eşlik etme ve taşıma imkânı sağlayan, doğrudan destekle riske maruz kalan kişileri ihtiyaç duyulan hizmetlere yönlendirme

HEDEF KİTLE

Farklı uluslardan savunmasız bırakılan mültecilerin maruz kaldıkları şiddet, cinsel istismar, ihmal, sömürü vb. Koruma faktörlerinin içinde bulunduğu gruplardır.

KORUMA DA KİMLER ÇALIŞIR?

Koruma ekibimizde  2  birim sorumlusu , 5 asistan  , 1 avukat  ve 1 psikolog aktif olarak çalışmaktadır.