BPRM

               BPRM

 

Malatya Şam Derneği 2019 yılından itibaren Concern ortaklığı ile Malatya’da Suriyeli olmayan göçmenler kitlesi ile faaliyet göstermeye başlamıştır. 6 kişilik ekip içerisinde 2 koruma personeli ve 1 koruma sorumlusu olmak üzere 3 personel aktif olarak proje faaliyetlerini sahada yürütmektedir.

Malatya Doğu’dan Batıya göç güzergâhında bulunduğu için sürekli göç alan bir şehirdir. Göçmen sirkülasyonu yüksektir.  Malatya iline aylık olarak ortalama 5 aile(20-25 kişi) gelmektedir.

Malatya İline göç etmiş yeni ailelerin genel durumları:

Çoğunluk Afgan uyruklu göçmenlerden oluşmaktadır, Malatya’ya göç sonucu geldikleri zaman karşılaştıkları zorluklar genellikle konaklama ihtiyacı, yasal işlemlerde bilgi eksiklikleri, bölge hakkında bilgi sahibi olmamaları, İl  Göç İdaresinde kayıt yapma prosedürlerini bilmemeleri, gelir getirici faaliyete geçme süresinin uzaması, dil bilmeme, temel ihtiyaçlarını ilk aşamada karşılayamama ve yıllarca süren savaş bölgesinden geldiklerinden dolayı  herhangi bir dilde okuma yazma bilmediklerinden  dolayı bir iş ve uğraş bulamıyorlar.

 

Malatya Şam Derneği BPRM Projesi Ekibi olarak Malatya’ya yeni gelen, Suriyeli olmayan ailelere yapılan faaliyetler aşağıda sırası ile belirtilmiştir.

  1. Bilgilendirme Faaliyetleri
  2. Koruma Faaliyetleri
  3. Geçim Kaynakları Faaliyetleri
  4. Aktiviteler

 

  1. Bilgilendirme Faaliyetleri:

2019-Kasım ayından itibaren 12 yaş üstü yaklaşık 1000 kişiye Hane ziyareti yapıldı. Ayrıca pandemi sürecinde telefon ve sosyal medya araçları kullanılarak gereken bütün bilgilendirmeler yapıldı.

Örneğin” Suriyeli olmayan göçmenlerin bütün yasal haklarını, Kızılay sürecinin işleyişini, Okul kayıt işlemlerini ve şartlı eğitim yardımını, Malatya Şam Derneği’nin faaliyetlerini, pandemi sürecinde çıkan yeni yasa ve kararnameleri, HES kodu uygulamasını ve nasıl alınması gerektiği”  gibi konular ile ilgili olarak broşürler dağıtıldı ve sözlü olarak bilgilendirmeler yapıldı.

 

  1. Koruma Faaliyetleri

2019-Kasım ayından itibaren bugüne kadar BPRM proje kapsamında 1112 vakaya ulaşılmış ve destek sağlanmıştır. Ayrıca yaklaşık 900 kişiye BPRM fonu dışında Dernek bütçesi ve gelirleri ile destekte bulunuldu.

Yapılan destekler:

-Hastanelere ulaşım hizmeti,

-Hastanelere Eşlik ve Tercümanlık hizmeti,

-Psikolojik destek değerlendirme ve yönlendirme hizmeti

-Temel İhtiyaçlar( evin temel ihtiyaçları ve geçici gıda giderleri) hizmeti

-Ev kiralaması konusunda doğrudan müdahale ve ev kira ödemesi

-Acil konaklama giderlerinin karşılanması( geçici olarak otelde konaklama gerçekleşmesi).

-Yeni gelen ailelerin kayıt ve kimlik alma işlemlerine Göç Dairesi ve Güncelleme merkezlerine eşlik ve bilgilendirme.

-Bir Şehirden başka Şehire ulaşım ücreti karşılanması(Sağlık ve yasal işlemler için)

-Şehir içi ulaşımını karşılanması ( taksi ).

Proje kapsamında sağlayamadığımız hizmetleri (Tıbbi cihaz, ilaç vb.) Bu hizmetleri sağlayan kurumlara yönlendirme; Örneğin Asam, WHH, YYD ve vb.

-Pandemi döneminde temel ihtiyaçlar için Hediye Alışveriş kartı dağıtımı.

-Pandemi döneminde dezavantajlı yararlanıcılara  acil gıda paketi dağıtımı.

 

  1.  Geçim kaynaklar Faaliyetleri

2019-Ekim ayından itibaren 50 kişiye Türkçe dil kursu eğitimi verildi.

Bu hizmet kapsamında toplam 7 sınıf açılmış olup, 5 sınıfın eğitim kuru tamamlanmıştır. Hali hazırda 2 sınıf devam etmektedir. Eğitim hizmetinden yararlananlara ulaşım hizmeti desteği, gerekli hijyen kiti desteği ve kırtasiye malzemeleri karşılanmıştır.

 

  1. Aktiviteler

Aktivitelerimiz bilgilendirme faaliyetleri ve etkinlikler olarak iki farklı şekilde yapıldı.

Bilgilendirme Aktivitelerimiz, dönemlik olarak yapılarak yararlanıcılara olası yeni yasalar, aile hukuku, çocuk işçiliği, pozitif ebeveynlik vb. konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlik Aktivitelerimizde, özel günlerde yararlanıcılara yemek ikramı ile etkinlikler yapıldı. Bugüne kadar yaptığımız etkinlikler; Kadınlar gününde kadınlar ile ilgili sosyal etkinlik (piknik yapma), aileler arasında sosyalliği artırma kapsamında etkinlikler vb. gibi,  dönemler arası etkinlikler yapıldı.