Hikmet Akademisi Dergisinde  MalatYaŞam Tanıtımı!

25.01.2022 15:00:17

Hikmet Akademisi Dergisinde MalatYaŞam Tanıtımı!

Hikmet Akademisi dergisi ocak ayında göç konusunu ele alarak Malatya’da göçmenlere sağladığı yoğun destekle önemli bir aktör olan derneğimizin faaliyetlerinede yer verdi... https://www.hikmetakademisi.com/Article/208-malatyasam-yasama-dokunus

Faaliyetlerimizi önce MEB ortaklıgında ki geçici egitim merkezlerinde 975 ögrenciye daha sonrada Avrupa fonlarından yaralanarak kurdugu Türkçe Adaptasyon Merkezinde 700 ögrenciye, Türkçe okuma yazma egitimi ve Psiko Sosyal Destek vererek 2016 yılı sonuna kadar sürdürdük.

Projemiz savunmasız ve risk altındaki mültecilerin ; ulusal ve uluslararası hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ,başetme kapasitelerini ve dirençlerini geliştirmek ve uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacını taşımaktadır.

Çalışmalarımıza  Koruma , PSS ve Özkaynak Faaliyetleriyle  devam etmekteyiz.

- Outreach – Saha çalışması

- CM - Vaka Yönetimi

Koruma biriminin etkin faaliyetlerinden biri de bilgilendirme toplantılarıdır. Peryodik olarak gerçekleştirilen bu yüzyüze toplantılarda uzmanlar T.C. yasaları dahil ilgili birçok alanda sunumlar yapmakta ve mülteci bireylerin bilgilendirilmesi ve sorunlarının tespit edilip çözüme kavuşturulması sağlanmaktadır.

Mülteci kadınların meslek edinip aile bütçesine katkıda bulunması , topluma entegrasyonu ve işgücü oluşturma hedefiyle Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile meslek kursları açıyor, tüm masrafları karşılıyor ve kadınların meslek edinmesini sağlıyoruz. Kurslarda yaptıkları ürünleri sergileyip, bizzat kendilerinin  satış yapmalarına ve para kazanmalarına destek oluyoruz.

1. PSS – PSİKO SOSYAL DESTEK

- Bakıcı Eğitimi,

- Okul kiti , Oyun Kiti , Hijyen Kiti dağıtımı,

PSS çalışmalarının önemli bir ayağını okulllaştırma çalışması oluşturmaktadır. Çeşitli sebeplerle okul dışı kalmış çocukları tespit ederiz, okula gitmeme nedenleri çözüme kavuşturur ve MEB okullarına kayıtları yapılarak bu çocukların en temel hakkı olan eğitim hakkına kavuşmasını sağlarız. Yılda 300 okul-dışı çocuğun okul kaydını gerçekleştirmekteyiz.PSS sunduğumuz çocuklara ve ailelerine okula başlama kiti, oyun kiti , hijyen kiti gibi destek materyalleri hediye ediyoruz.

Çeşitli psikolojik ,davranış ve iletişim problemleriyle yada okul dışı olduğu için derneğimize gelen mülteci çocukların; gerginliklerini azaltmak ,kendini ifade etmelerini saglamak, empati ve özdenetimlerini geliştirmek , duyguları ile başedebilmelerini saglamak , özbakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmek ,başarı duygusunu ve özgüvenini geliştirmek ve okul başarısını artırmaktayız.

3- ÖZKAYNAK FAALİYETLERİMİZ

MalatyaŞam , lise ve üniversiteye giden mülteci gençlere yönelik faaliyetler düzenlemekte, tüm çalışmalarının merkezine eğitim, okuma ve iletişimi almaktadır. Kadın, erkek , çocuk ,genç ,yaşlı , ulaşbildiği tüm mültecilerin hayatına dokunarak iyilik hallerini artırmaktadır.

“Senin ihtiyacın olmayan şey bir başkasının en önemli ihtiyacıdır” prensibiyle yardımsever bağışçılarımızın getirdiği kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını ve kıyafetleri yararlanıcılarımıza veriyor ve yerel halk ile mülteci bireyler arasında köprü vazifesi görüyoruz.

-Meslek Edinme Kursları (Kuaförlük,Halı Dokuma,Terzilik...)

-Doğal afetlerde ,depremzedelere PSS desteği,

-Halk saglıgı ile aşı kampanyaları

-Bayramlarda kurban eti , kumanya ve kömür kampanyaları

MalatYaŞam dernegi sosyal sorumluluk analmında ;

İLETİŞİM İÇİN ;

TELEFON : +90 422 123 45 67

WEB :    www.malatyasam.com

FACEBOOK :Malatya Şam Stk