Türkiye’de Evlenme Şartları

13.10.2021 16:28:47

Türkiye’de Evlenme Şartları

Türkiye’de sığınmacılara, mültecilere ve vatansız kişilere yönelik bütün evlilik usulleri için geçerli kanun Türk kanunlarıdır. Türk mevzuatına göre, bir Türk vatandaşı ile bir sığınmacı, mülteci veya vatansız bir kişi veya farklı uyruklardan iki sığınmacı veya mülteci Türk makamları tarafından evlendirilebilir. Türk makamları tarafından kıyılan bütün nikâhlar Türk Medeni Kanunu ve ilgili yönetmeliklere tabidir.

Nikah Nerede Kıyılır?
Nikâhlar belediyelerin evlendirme dairelerindeki nikâh memurları tarafından kıyılır ve kişilere uluslararası evlilik cüzdanı verilir. Türk Medeni Kanununda belirtildiği üzere Türkiye’de yalnızca resmi (medeni) nikâh yasal olarak tanınmaktadır. Resmi nikâh harici hiçbir nikâh türü Türkiye’de tanınmamaktadır. Ancak ülkemizde bulunan yabancı kişilerin kimlik kayıtlarını alan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, dini nikahın geçerli sayıldığı Suriye uyruklu kişilerin savaş sebebiyle gerekli bilgi/belgeleri sunamamaları halinde beyanlarını esas alır. Resmi nikâh, çocukların ve özellikle kadınlar olmak üzere eşlerin yasal haklarını güvence altına almak açısından önemlidir.

Evlilik Yaşı kaç?
Türk Medeni Kanunu md: 124’e göre “Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.” Çocukla yapılan resmi olmayan bir “evlilik” Türk Ceza Kanunu uyarınca çocuk istismarı olarak değerlendirilmektedir. Failler hapis cezası da dâhil olmak üzere cezalandırılmaktadır. Devlet kurumları, sağlık ve eğitim kurumları ve STK’lar herhangi bir koruma riskiyle karşı karşıya kalan çocukları Türk makamlarına bildirmekle yükümlüdürler. Buna ek olarak, bir suçun işlendiğini gören herkes bunu yetkililere bildirmekle yükümlüdür.

Evlilik için Şartlar:
Türk Medeni Kanunu, yaşa ilişkin şartlara ek olarak çiftlerin evlenmek için aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerektiğini belirtmektedir:

  • Yalnızca ayırt etme gücüne sahip zihinsel kapasite sahibi olan kişilerin evlenmelerine izin verilmektedir; akıl hastalıkları evliliğe engeldir.
  • Yakın akrabalar arası evlilik yasaklanmıştır. Bu kapsamda, kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında; evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında ve kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasındaki evlilikler yasaklanmıştır.
  • Evlenmek isteyen eşlerden biri veya her ikisi de zaten evliyse, öncelikle önceki evliliğin bitirilmesi şarttır. Türk Medeni Kanunu uyarınca çok eşlilik yasaktır ve suç olarak kabul edilmektedir; bu düzenleme Türk vatandaşlarına uygulandığı gibi mültecilerin dâhil olduğu yabancılar için de geçerlidir.
  • Evlilik sona ermişse, daha önceden evli olan kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Ancak kadın gebe olmadığını gösteren bir sağlık raporu alabilirse, üçyüz günlük bekleme süresi ortadan kalkar.

Evlenmek için Gerekli Belgeler
Evlenmek için aşağıdaki belgelerin belediyelerin evlendirme dairelerine sunulması gerekmektedir:

  • Evlenme beyannamesi: Çift, evlilik başvurusunda bulunan her iki tarafın da imzalaması gereken bir evlenme beyannamesi sunmalıdır. (Başvuru anında kişilerin doldurması için başvuru yerinde verilir.)
  • Başvuru sahiplerinin evli olmadıklarını gösteren bekârlık belgesi, (İl Göç İdarelerinden alınabilir)
  • Başvuru sahiplerinin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını doğrulayan sağlık raporu (Tüm hastanelerden alınan raporlar geçerlidir ancak muayene sırasında doktora evlenmek için olduğu belirtilmelidir)
  • Uluslararası koruma başvuru sahibi kayıt belgesi, uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesi veya geçici koruma kimlik belgesi ve fotokopisi,
  • 6 adet fotoğraf
  • Buna ek olarak, reşit olmayanlar ve kısıtlı kapasitesi olan kişiler için yasal temsilcinin imzası onaylanmış yazılı izin belgesi gerekmektedir.

İkamet Şartı ve Bekarlık Soyadı
Çiftlerden birinin evlenme başvurusu yapılan ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi şart olduğu gibi; başka bir ilde kayıtlı olanların bu illerdeki İl Göç İdaresine birlikte müracaatları gerekmektedir. Bekarlık soyadını kullanmak isteyen kadınlar, müracaat esnasında dilekçeyle talepte bulunabilirler. Kişilerin evlenebilmeleri için halihazırda kimliklerinde “bekar” yazmalıdır.