Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardım (YŞEY) Programı

12.10.2021 11:58:13

Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardım (YŞEY) Programı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardım (YŞEY) Programı, UNICEF, Kızılay Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanmaktadır.

YŞEY Programın Amacı Nedir?
Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programının amacı okula devamı destekleyerek, okulu bırakma oranlarını düşürmek, öğrenim hayatını sürdüren sığınmacı çocuk sayısını artırmaktır. Program ayrıca diğerlerine göre daha yüksek dezavantajı bulunan çocukların okula erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik destek sağlanması ve gerekli durumlarda çocuk koruma hizmetlerinden faydalanabilmelerine yönelik önemli bir bileşeni de içeriyor.

YŞEY Programının Bütçesini Kim Karşılıyor?
YŞEY Programı Avrupa Birliği İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO), Norveç Hükümeti ve ABD Nüfus Mülteciler ve Göç Bürosu tarafından fonlanmakta olup Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılayı ve UNICEF tarafından ortaklaşa uygulanmaktadır. Program kapsamında Mart ayında 526 bin 897 çocuk için 51 milyon 231 bin 185 lira ödeme yapılmıştır.

Program Kriterleri

  • 99 ile başlayan yabancı kimlik numarasına sahip olmak
  • Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet etmek
  • Hanede sosyal güvencesi olan bir bireyin olmaması

YŞEY Programı Destek Miktarı
Program kapsamında iki aylık periyodlarda yapılan ödemeler okula düzenli devam etme şartına bağlıdır. Okula devam edilen aya dair ödemenin hak edilebilmesi için o ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapılmaması (%80 veya daha yüksek bir devamlılık oranı sağlanması) gerekmektedir. Okula 1 ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmış öğrencilerin YŞEY desteği kesilir. Kız öğrenciler erkek öğrencilere oranla daha fazla destek almaktadır.

Program kapsamında;

  • Anaokulundan 8. sınıfa kadar Erkek Öğrencilere aylık 45 Lira
  • Anaokulundan 8. sınıfa kadar Kız Öğrencilere aylık 50 Lira
  • 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan Erkek Öğrencilere aylık 55 Lira
  • 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan Kız Öğrencilere aylık 75 Lira