Uluslararası Gençik Festivali Düzenlendi

4.06.2024 16:54:57

Uluslararası Gençik Festivali Düzenlendi

Malatya Yaşam Derneği olarak CLIP 2 projesi Sosyal Uyum başlığı altında 31 Mayıs 2024 tarihinde Uluslararası Öğrenci Festivalini gerçekleştirdik.

Festival hazırlıkları için ilk olarak görüşmemizi Göç ve İnsan konulu konferanslarda da bize
desteklerini sunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel ile
yaparak deneyim ve önerilerinden yararlandık.
Öğrenciler ile iletişimi kurma aşaması ise Profesörlerin yönlendirmesi, dernek ile olan geçmiş
bağlar, konferans öncesi ve sonrası yapılan tanışma ve sosyalleşme gibi süreçlerde gelişmiştir.
Görüşülen öğrencilerin bir kısmı halihazırda TÖMER öğrencisi iken bir kısmı ise lisans
öğrencilerindendir. Ekibimizle oluşturduğumuz planlamalar sonucunda belirli içerikler
belirleyerek bu içerikleri öğrencilere sunacağımız toplantılar gerçekleştirdik.
İlk iki toplantımızı İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. İlk toplantıda öğrencilere festival
için fikirlerimizden bahsedip tavsiyelerini ve taleplerini değerlendirdik. Öğrencilerden
aldığımız fikirler sonucunda program içeriğini daha da zenginleştirerek, programda yer alacak
Suriye, Afganistan, Filistin, Yemen, İran, Libya, Mısır ve Somali olmak üzere 8 ülke
belirledik. Belirlediğimiz ülkelerin öğrencilerinden bir diğer toplantıda bize temsilcilerini
belirleyip bir taslak sunmalarını istedik. Bizde diğer toplantıya kadar Üniversite’nin Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile görüşerek Festival için gerekli envanterleri talep ettik.
Gerçekleştirdiğimiz ikinci toplantıda ise yöresel yemek içerikleri, ülke tanıtım taslakları,
temsilci olacak öğrencilerin belirlenmesi gibi ana başlıklara değinerek detaylı bir planlama
yaptık. Üçüncü toplantımızı ise dernek merkezimizde gerçekleştirerek her ülkenin programını
tek tek değerlendirdik, oluşan çıktılara göz attık ve kalan günler için planlama yaptık. Ayrıca
dernek merkezini ziyaret ederek aidiyet duygularını artırmayı planladık. Geriye kalan süreçte
ise gerek telefon üzerinden iletişime geçip gerek ise bazı öğrencilerin merkezimizi ziyareti
üzerine program için hazırlıklarımızı tamamladık.
 
Suriye, Afganistan, Filistin, Yemen, İran, Libya, Mısır ve Somali olmak üzere 8 ülkenin yer
aldığı Uluslararası Öğrenci Festivali bahsedilen süreçlerden geçtikten sonra planlanan gün ve
saatte gerçekleştirildi. Farklı uyruktan üniversite öğrencileri, farklı fakültelerden profesörler
ve dekanlar, rektör ve rektör yardımcısı ve üniversite içerisinde bulunan ortaokul
öğrencilerinin katılımıyla oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı. Tanıtımlarını yapan temsilci
öğrencilerin heyecanı ve isteği ile birlikte çok daha zenginleşen programda sosyal uyumun
gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Özellikle Türkiyeli öğrencilerin diğer ülkeler hakkında
bilmedikleri çoğu şeyi öğrendiği, bildikleri yanlışları da doğruları ile değiştirdikleri
gözlemlendi. Programın sonuna doğru gerçekleşen bilgi yarışmasını ise Beninli bir
öğrencimizin önderliğinde gerçekleştirdik. Bilgi yarışması sonuçlarından da anlaşıldığı üzere
program amaç ve gayesine sağlıklı bir şekilde ulaştı. Gelecek programlar içinde ışık
niteliğinde olacak festival, farklı milletlerin bir araya gelmesine, birbirini tanımasına,
 
önyargıların kırılmasına sebep oldu. Sosyal uyumu amaçladığımız bu programda hem temsilci
öğrencilerin etkileşimi hem de program boyunca katılan öğrencilerin sosyalliği bize farklı
milletlerden insanların sağlıklı bir şekilde aynı ortamda bulunabileceğini gösterdi. Ülke
temsilcilerinin heyecan ve isteklerinin temelinde, uğradıkları ayrımcılık karşısında kendilerini
aktarabilecekleri, ülkelerini tanıtabilecekleri, yöresel kıyafet ve yemeklerini gösterebilecekleri
bir ortamın sağlanması vardı. Şimdiye kadar kendilerine böyle bir imkan verilmediğini
söyleyen öğrenciler, program sonunda aldığımız geri bildirimlerde kendilerini ifade etmenin
onlara çok iyi geldiğini belirttiler. Programın net çıktısı olarak çatışma ortamı olmadan
dinleyerek, görerek ve anlayarak paylaşım yapacak ortamın sağlanması, kişilerde aidiyet
duygusunun gelişmesine, sosyal uyumun sağlanmasına, önyargıların kırılmasına ve sağlıklı
iletişimin oturmasına fayda sağlamaktadır. Sosyal uyum programlarının en önemli etkisi de
gelecek nesillere uyumu sağlayacak yarınlar için zemin hazırlamaktır. Umuyoruz ki sahip
olduğumuz tüm yarınlar dünün ve bugünün bıraktığı sağlıklı süreçlerin zemini olsun.