İnönü Üniversitesi ile Malatya Yaşam Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

19.02.2024 11:23:57

İnönü Üniversitesi ile Malatya Yaşam Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İnönü Üniversitesi ile Malatya Yaşam Derneği arasındaki iletişimi ve iş birliğini güçlendirerek dezavantajlı gruplar ve özellikle de göçmenlerle ilgili bilimsel faaliyetler yürütmek amacıyla protokol imzalandı.

Protokol kapsamında dezavantajlı gruplarla ilgili toplumdaki bilgi, farkındalık ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla bilgilendirme toplantısı, seminer, konferans, sempozyum, kongre, panel, toplantı düzenlemek üzere iş birliği yapılması yönünde karar alındı. Ayrıca protokol kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından geçici veya kalıcı olarak Türkiye’ye göçen insanlarla ilgi sosyal uyum faaliyetleri yürütülmesi konusunda da iş birliği yapılması yönünde karar alındı.